MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart og overgange

Skolestart

Højboskolen har skolestart i august, for børn der fylder 6 år, det kalenderår de starter i skole.  

På Højboskolen ønsker vi at skabe gode børnefællesskaber, og jo bedre kendskab vi har til børnene, jo bedre forudsætninger har vi for at skabe de gode fællesskaber. Vi har derfor et nært samarbejde med børnehaverne, hvor børnene sammen med pædagoger flere gange i foråret kommer på besøg på skolen.  Vi har nedenstående proces frem mod den gode skolestart:

Oktober: Informationsmøde for alle kommende skoleforældre. Vi fortælle om Højboskolens værdier, om skoleparathed og om forløbet frem mod skolestart.

Sep-dec: I inviteres til et møde på skolen i mindre grupper hvor vi uddyber skolens værdier og børnesyn, samt snakker mere om jeres barn.

Januar: Digital skoleindskrivning – barnet skrives ind på borger.dk – her skal der også indmeldes i SFO.

April: Informationsmøde i Toftelunden for 2.-sprogsforældre.

April: Stjerneløb for alle forældre og kommende skolebørn.

April: Besøgsdage, hvor børnehaverne kommer på besøg på skolen 2 formiddage. Her vil de møde deres kommende klassepædagog og klasselærer.

Maj: Der indkaldes til overleveringsmøder efter behov. På overleveringsmøderne deltager forældre, børnehaven, børnehaveklasseledere og indskolingsleder.

Maj: Besøgsuge på skolen.  Sammen med børnehaverne besøger de kommende skolebørn skolen. De er sammen med klassepædagogerne og prøver at lave skoleopgaver, holde frikvarter og være i idrætssalen.

Maj: Skolens personale i børnehaveklasserne tager på besøg rundt i børnehaverne. 

Maj/Juni: Klassedannelse. Vi ønsker homogene klasser. Derfor sker klassedannelsen på baggrund af observationer af samspillet mellem børnene i besøgsugerne og overlevering fra børnehaverne. Derudover kigger vi på en ligelig fordeling mellem drenge og piger og en fordeling af børnene fra de forskellige børnehaver.

Hvis I og børnehaven vurderer, at jeres barn har særlige behov eller ikke er parat til skolestart, deltager vores indskolingsleder i et møde med jer og børnehaven for at afklare, det konkrete behov. Børnehaven indkalder og er vært for mødet.

1. august: Mulighed for at starte i SFO for kommende skolebørn. Klassepædagogerne vil være til stede og der vil være særlig opmærksomhed på de nye børn. Det er en tryg måde at lære skolen lidt bedre at kende inden undervisningen starter.

 

Indskrivning

I Skanderborg Kommune gennemføres digital indskrivning via hjemmesiden www.indskrivning.dk, hvor du ved hjælp af NemID kan indskrive dit barn på skolen, samt evt. indmelde barnet i Højboskolens SFO.

Vejledning til indskrivningen findes på www.indskrivning.dk, ligesom der naturligvis er mulighed for vejledning ved henvendelse til Højboskolen.

Såfremt der er ønske om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, ønske om udsættelse af skolestarten, eller optagelse på en privat- eller friskole skal dette også registreres på indskrivning.dk, da Skanderborg kommune skal føre tilsyn med, at alle elever i distriktet modtager undervisning.

For skoleåret 2021-2022 skal indskrivningen ske SENEST d. 24. januar 2021