Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart og overgange

Skolestart

På Højboskolen ønsker vi at skabe gode børnefællesskaber, og jo bedre kendskab vi har til børnene, jo bedre forudsætninger har vi for at skabe de gode fællesskaber. Vi har derfor et nært samarbejde med børnehaverne, hvor børnene sammen med pædagoger flere gange i foråret kommer på besøg på skolen.  Vi har nedenstående proces frem mod den gode skolestart:

Sep-okt: I inviteres til et møde på skolen i mindre grupper, hvor vi har en dialog omkring det at skulle have et barn der skal begynde i skole samt en rundvisning.

Oktober: Informationsmøde for alle kommende skoleforældre. Vi fortæller om Højboskolens værdier, mission og vision og børnesyn.

Januar: Digital skoleindskrivning – barnet skrives ind på indskrivning.dk – her skal der også indmeldes i SFO.

April: Informationsmøde i Toftelunden for 2-sprogsforældrene.

April: Stjerneløb for alle forældre og kommende skolebørn.

April: Besøgsdage, hvor børnehaverne kommer på besøg på skolen 2 formiddage. Her vil de møde deres kommende klassepædagog og klasselærer.

Maj: Der indkaldes til overleveringsmøder efter behov. På overleveringsmøderne deltager forældre, børnehaven, børnehaveklasseledere, SFO leder, samt fase 1 leder.

Maj: Besøgsuge på skolen.  Sammen med børnehaverne besøger de kommende skolebørn skolen. De er sammen med klassepædagogerne og prøver at lave skoleopgaver, holde frikvarter og være i idrætssalen.

Maj: Skolens personale i børnehaveklasserne tager på besøg rundt i børnehaverne. 

Maj/Juni: Klassedannelse. Vi ønsker homogene klasser. Derfor sker klassedannelsen på baggrund af observationer af samspillet mellem børnene i besøgsugerne og overlevering fra børnehaverne. Derudover kigger vi på en ligelig fordeling mellem drenge og piger og en fordeling af børnene fra de forskellige børnehaver.

Hvis I og børnehaven vurderer, at jeres barn har særlige behov eller ikke er parat til skolestart, deltager vores Fase 1 lederr i et møde med jer og børnehaven for at afklare, det konkrete behov. Børnehaven indkalder og er vært for mødet.

1. august: Mulighed for at starte i SFO for kommende skolebørn. Klassepædagogerne vil være til stede og der vil være særlig opmærksomhed på de nye børn. Det er en tryg måde at lære skolen lidt bedre at kende inden undervisningen starter.