Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

7. - 9. årgang

Den primære undervisning foregår på årgangen og varetages af 5- 6 faste lærere alt afhængig af årgangens størrelse. Der vil være fokus på det store fællesskab, på at eleverne får mulighed for at danne nye relationer og på et læringsmiljø med muligheder for forskellige arbejdsmetoder og tilgange.

Årgangsundervisning

Målet med årgangsundervisning er at skabe et læringsmiljø med flere deltagelsesmuligheder.

Struktur

Alle elever på årgangen undervises sammen i lokaler, der er tilpasset antallet af elever.

Årgangen er det primære fællesskab

Til årgangen er tilknyttet et fast lærerteam. Hver elev får tildelt en kontaktlærer, der står for den primære kontakt omkring trivsel og faglighed.

Lejrskole

7. årgang tager til Skagen.

9. årgang tager til København i starten af skoleåret.

Cambridge Engelsk

I slutningen af 8. klasse kan eleverne vælge om de gennem hele 9. årgang vil følge faget cambridge engelsk. Det er vores engelsklærer Bjørn der står for undervisningen, og det foregår i stedet for timer i UUV. På den måde kan man som elev på 9. årgang både blive undervist i engelsk og cambridge engelsk, og få hævet sit faglige niveau.

Projektuge

I slutningen af januar arbejder alle årgange med projektopgave en hel uge. På 9. årgang får man desuden en karakter og en projektudtalelse som bliver vedlagt eksamensbeviset.

Valgfag 7. og 8. årgang

I slutningen af 6. årgang skal man vælge mellem 4 obligatoriske valgfag; billedkunst, håndværk/design, musik og madkundskab. Man følger så samme valgfag på 7. og 8. årgang og afslutter faget med en prøve. Igennem 8. årgang får man også standpunktskarakter i faget.

Pauser

På 7. – 9. årgang har eleverne mulighed for at opholde sig i kantinen i pauserne. 9. årgang har også et pauserum i kælderen, der kun er deres. Her er mulighed for at spise, hygge sig, spille kort/brætspil, være i gymnastiksalen og spille bordtennis. Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen besluttet, at eleverne ikke må have deres mobiltelefon i pauserne, da vi ser at det sociale styrkes når mobilen er væk. I stedet har elevrådet ønsket forskellige spil til årgangene der opbevares i et skab i kantinen. I pauserne må man heller ikke forlade skolens område, da vi ønsker at undgå elevernes køb af chips mm. på torvet. I stedet må de handle i vores kantine, hvor der serveres sund og økologisk med.

Prøver og karakterer

8. årgang får standpunktskarakterer 3 gange om året. I foråret er der årsprøver i de fag man skal op i til skriftlige prøver. Slutningen af 8. årgang er der prøve i det obligatoriske valgfag.

9. årgang får også standpunktskarakter 3 gange om året. Terminsprøverne er i december. I slutningen af april får elever lærere og forældre besked om hvilke fag der er udtrækket til prøver. De skriftlige prøver i oftest i første uge i maj og i juni er de mundtlige prøver placeret.

Skolen har tilknyttet en UU vejleder, der hjælper vores unge med uddannelsesvalg. Uddannelsesvejledning

Boost forløb

Vores matematik- og læsevejleder tilbyder boost forløb i 9. klasse, til de elever der kæmper med at have karaktererne.