Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

5. - 6. årgang

Den primære undervisning foregår i klasser med to faste lærere som klasselærere. Der vil dog være større fokus på undervisning på tværs af klasserne, og på fagdage eller emneuger vil der foregå undervisning af hele årgangen. Eleverne vil møde nye fag, nye lærere og en ny struktur i deres skoleskema. Alt sammen for at udvide eleverne sociale og faglige relationer og forberede dem til 7. årgang, hvor klasserne ophører og årgangen bliver deres nye fællesskab.

Fagdage:

Hver onsdag er hele dagen fra 8 – 13.30 sat af til et bestemt fag. Hele årgangen har det samme fag, og der undervises, hvis muligt, på tværs af klasserne. Det kan være hele årgangen er på tur eller har et fælles håndværk/design projekt. Eleverne vil få endnu større kendskab til de andre klasser og deres lærere, der vil opstå nye muligheder for faglige og sociale relationer.

Nye fag:

Tysk og madkundskab

Flere faglige udfordringer:

Arbejdsplaner og MinUddannelse. En arbejdsplan er en plan, der viser hvad eleven skal nå fagligt i en given periode. Arbejdsplanerne er på forskellige niveauer, så eleverne møder tilpas faglige udfordringer. Med støtte skal eleverne lære, at de har et medansvar for egen læring og at det kræver større selvstændighed at nå de forskellige opgaver. MinUddannelse bliver et endnu større redskab i undervisningen, og som forældre er det muligt at følge med i ens barns skolearbejde elektronisk.

Miniprojekt-uge:

I ugerne op til vinterferien arbejdes med projekt. Eleverne snuser til det der i 9. klasse kaldes en projektopgave.

Lejrskole:

Hele 5. årgang tager til Ribe.

Overgangen til 7. årgang og årgangsundervisning:

I foråret i 6. klasse starter lærerne en proces omkring årgangsundervisning. Her vil I forældre bliver informeret om overgangen, der vil blive afholdt ekstra forældremøde og eleverne vil blive inddraget i processen. Der vil typisk være 1 eller flere lærere der følger eleverne op i 7. årgang. Dvs. der kan ske en udskiftning af lærere efter 6. og efter 7. årgang. I 8. og 9. årgang vil lærerteamet som udgangspunkt være fast.