MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde

Skole/hjem samarbejde

Højboskolens princip for skole/hjem samarbejde bygger grundlæggende på værdier, der tilstræber åbenhed, gensidig respekt og tillidsfuldhed. Samarbejdet har høj prioritet, da det er en forudsætning for barnets faglige, sociale og personlige trivsel. Vi vægter et samarbejde, der er præget af en positiv og konstruktiv tone. Børnene har brug for at have en ligeværdig og positiv relation til de voksne, som de møder i skolen, og derfor må samarbejdet mellem skole og hjem være præget af de samme værdier.

Forældrene er børnenes vigtigste ressource. Skolen møder forældrene med den forståelse, at forældrene gør deres bedste og er interesseret i deres børn og deres liv på skolen. De skal derfor have den fornødne information om deres eget barn og om klassen og skolen som helhed, og – hvad der er endnu vigtigere – forældrene skal høre om de gode ting, der lykkes på skolen, og derigennem få styrket deres tillid til skolen.

Forældrene kan trygt aflevere deres børn på Højboskolen. Forældre bliver mødt med respekt og ligeværdighed. Nogle forældre har brug for hjælp i forhold til at klare forældreopgaven og skolen er opmærksom på, at forældre skal behandles forskelligt. Der tilstræbes en ligeværdig dialog.

Skolen tydeliggør, at den har brug for forældrene, og at det er i samarbejdet, at elevernes skoleforløb lykkes.

 

Forældremøder
På årgangen afholdes der forældremøde i efteråret. Her fortæller skolebestyrelsen om deres arbejde, og lærerne/pædagogerne fremlægger planer for skoleåret. Desuden kan der være forskellige indslag om undervisningsformer og samarbejdet mellem skole og hjem.

 

Skole/hjem samtaler
I efteråret afholdes der skole/hjem samtaler hvor fokus er på barnets trivsel og faglige niveau. Derudover vil samtalen også dreje sig om indhold og metoder i dansk- og matematikundervisningen. Eleven deltager til skole/hjem samtalen fra 2 klasse og op. Eventuel 2. samtale afholdes efter behov i foråret. Det er både lærere/pædagoger, forældre og elever der kan bede om 2. skole/hjem samtale. Børn i Børnehaveklasserne tilbydes to samtaler.

 

Samarbejdsmøder

Der afholdes samarbejdsmøder med forældre, når skolen eller forældre vurderer, at der er et behov for det. Der aftales fra gang til gang hvorvidt ledelse eller elever er med.

 

Forældreinformation

I indskoling og mellemtrin udsendes der ugeplaner til forældrene. I udskoling udsendes månedsbreve samt anden information efter behov.