Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel og Undervisningsmiljø

Artikel fra december 2019 om arbejdet med børn og unges trivsel i Hørning: 

https://www.skanderborg.dk/2019/12december/i-hoerning-er-de-pionerer-pa…

 

I Hørning er de pionerer på særligt børne-samarbejde

Et utraditionelt samarbejde mellem skoler, institutioner og frivillige foreninger skal gøre det bedre at være barn og ung i Hørning. To store workshops har skabt et værdifuldt netværk på tværs af fag og sektorer, som skal løfte undervisningen og give en bedre udnyttelse af de lokale faciliteter.

Det kræver en hel landsby at opdrage et barn. Sådan lyder et gammelt mundheld, og det har aktører på børn- og unge-området i Hørning ladet sig inspirere af.

De har dannet samarbejdet Distrikt Hørning, som skal bygge bro mellem skoler/institutioner og foreninger og derved styrke børn og unges trivsel.

I løbet af det sidste år har de afholdt to store workshops, hvor 30-40 repræsentanter fra de kommunale tilbud og det lokale foreningsliv har fået ansigt på hinanden og udvekslet ideer.

 

Et særligt forum

Det er ikke noget nyt i Danmark, at foreninger og kommunale tilbud arbejder sammen, men det særlige i Hørnings tilfælde er bredden på samarbejdet. Det er ikke bare fodboldklubben og skolen, der har stukket hovederne sammen. Nej, her er det mere end 15 aktører på tværs af traditionelle grænser, der arbejder sammen.

En af de aktører, der repræsenterer foreningslivet, er FDF Hørning. Peter Jeppesen er aktiv i den lokale kreds og centerchef i Landsforbundet FDF, og han siger om tiltaget i Hørning:

- Jeg kommer meget rundt landet via mit arbejde i FDF, og jeg er aldrig stødt på sådan et initiativ, hvor alle aktører er med. Det er fantastisk, at vi nu har et forum for alle, der arbejder med børn og unge lokalt, siger Peter Jeppesen.

 

Gode relationer er afgørende

Distrikt Hørning har givet et stærkt lokalt netværk. Det gør en konkret forskel i arbejdet med børn og unge.

- Gode relationer giver mange gevinster. Man kan sætte ansigt på, hvem der er kontaktperson inden for de forskellige fritidsinteresser og skoletilbud, og det gør det nemmere lige at ringe og bruge hinandens ressourcer og faciliteter, siger Peter Jeppesen og giver et par eksempler:

- Skolen kan for eksempel kontakte badmintonklubben og få en træner ud i en idrætstime til at hjælpe med at træne badminton. Eller det kan være en børnehave, der kontakter os i FDF for at få en ud for at fortælle om udendørsliv. Der er så mange muligheder, og det brede samarbejde rummer store perspektiver for Hørning, siger Peter Jeppesen.

 

Vi står sammen

De to workshops, som Distrikt Hørning har afholdt, har mundet ud i en fælles plakat, som snart kan ses rundt omkring i byen. Plakaten viser fire principper, som de mange aktører er enige om at arbejde efter:

  1. Alle voksne har ansvar for børns trivsel
  2. Alle børn skal have en voksen, de har tillid til
  3. Alle forældre skal vide, hvordan de kan og skal bidrage
  4. Alle børn skal opleve af have en ven

- Plakaten er et udtryk for, at vi står sammen om det her. Vi har haft en bred proces, hvor alle parter har bidraget. Det er altså ikke bare noget, ”kommunen” har fundet på, og det er med til at give ejerskab og gøre samarbejdet langtidsholdbart, siger Knud Stange, leder af Ungdomsskolen i Skanderborg, som også har deltaget i arbejdet.

Distrikt Hørning vil styrke fællesskabet gennem flere aktiviteter i 2020.

 

Fakta

Distrikt Hørning er et samarbejde mellem skoler, institutioner og foreninger i Hørning. Herunder: Hørning Idrætsforening, HIF Fodbold, Hørning Puls, Hørning Tennis, FDF Kreds Hørning, Hørning Bibliotek, Hørning Sogn, Dansk Flygtningehjælp, Åskolen, Bakkeskolen, Højboskolen, Hørningskolen, Hørning Junior- og ungdomsklub, Hørning Dagtilbud, Skanderborg Dagpleje, Jeksendalskolen, Skanderborg Ungdomsskole og FGU Skanderborg

Dokumenter

Antimobbe strategi_0.pdf

Shape Created with Sketch.

Plakat børn og unges trivsel.pdf

Shape Created with Sketch.