Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fase 1 / 0. - 4. årgang

Velkommen til fase 1

I fase 1 er der fokus på læring, trivsel og på at udvikle forståelsen for fællesskabets rammer. Vi arbejder målrettet så der er plads til alle i fællesskabet.  
Vi benytter blandt andet et materiale, der hedder Fri for Mobberi, hvor der er fokus på trivsel og det at lære børnene selv at håndtere og løse konflikter. Derudover har skolen udarbejdet fælles
Samværsregler  og børnesyn (se vedhæftede dokument).

I Fase 1 er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det udvidede samarbejde fremmer børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Samtidig skabes der rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer.

Projektdage

Vi afholder en ugentlig projektdag, der er fyldt med spændende, kreative og innovative forløb. Flere fag bidrager til at skabe en motiverende og lærerig dag, hvor det er emnet og projektet der er i fokus og ikke et bestemt fag. Det vil sige, at på en projektdag der kan man også arbejde på tværs af klasser og fag, og det kan også være ture ud af huset.

Hyttetur og krabbetur

1.- 3.  årgang tager på hyttetur i starten af skoleåret.

0.-1. tager på krabbetur i starten af skoleåret

Vores mål er at skabe en struktur, der medvirker til:

 • at skole og SFO fremstår som en helhed for såvel børn som voksne.
 • at hverdagen er mere helhedspræget, rolig og sammenhængende.
 • At alle elever bliver udfordret på det faglige niveau, hvor de befinder sig

 

Dette søges opnået ved:

 • at det er de samme pædagoger, børnene møder i skole og SFO
 • at forældrene har mulighed for daglig kontakt med pædagogerne og dermed godt orienterede om barnets trivsel i både skole- og SFO
 • at det skal være sjovt og udfordrende at blive bedre
 • at de aktiviteter, der foregår i skole- og SFO, understøtter hinanden
 • at lokalerne indrettes og bruges, så de giver børnene de bedste rammer både i skoletiden og SFO
 • at lærere og pædagoger har et fælles læringssyn og holdning til, hvordan vi understøtter børnenes alsidige personlige udvikling
 • at vi tager udgangspunkt i barnets stærke sider for at bevare og udvikle dets selvfølelse
 • at der er fælles ordensregler og krav til omgangstone og adfærd
 • at arbejde målrettet med sociale tiltag både i skole og SFO så børnene udvikler sociale kompetencer
 • at give barnet tid til bevægelse og leg i løbet af skoledagen
 • at klassepædagogen fra børnehaveklassen som udgangspunkt følger med op til 3. klasse
 • at den kommende kontaktlærer i 1. klasse deltager i børnehaveklassen efter jul og frem til sommerferien
Dokumenter

Højboskolens Børnesyn 2020.pdf

Shape Created with Sketch.