MENU
Aula_close Layer 1

Mission og Vision

 • Højboskolens mission er den opgave som Højboskolen er sat i verden for at løse.
 • Visionen beskriver den retning som vi ønske skolen udvikling skal gå i.
 • Værdierne er sammen med vores børnesyn de grundsten som vores daglige arbejde bygger på.

 

Mission

 • Højboskolens mission er at give vores elever de bedste muligheder for at udfolde deres fulde læringspotentiale og udleve deres drømme
 • At alle oplever styrkerne og kvaliteten i at være en del af vores mangfoldige fællesskab
 • At udvikle og danne eleverne gennem faglige, sociale og æstetiske læreprocesser til at tage ansvar for eget og andres liv

 

Vision

 • Skolen er attraktiv for elever, forældre og medarbejdere
 • Vi har en tydelig pædagogisk profil, og er organiseret så den giver eleverne de mest optimale betingelser for trivsel og læring
 • Vi arbejder engageret og professionelt med at udvikle vores praksis og inddrage ny viden
 • Vi har et menneskesyn, der fokuserer på styrker, potentialer og udviklingsmuligheder hos den enkelte
 • Vi møder eleverne med udgangspunkt i vores børnesyn
 • Vi er solidt forankret i lokalsamfundet og har et tæt samarbejde med hal, børnehaver, foreninger og erhvervsliv i lokalområdet
 • Kultur, sundhed og bæredygtighed er centrale omdrejningspunkter i skolens virke